لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

اعضای محترم اتحادیه

باسلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 12697/43/ص مورخ 96/12/20 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی جهت آگاهی و اعلام نظر کارشناسی ارسال می گردد.

 


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۳۷