دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز مورخ 30-02-97

عضو محترم کمیسیون شیمیایی و گازبا سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز را که در روز یکشنبه مورخ 97/02/30  برگزار می گردد، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۳۹