توسعه صنعت پتروشیمی گامی بلند در راه تحقق اقتصاد مقاومتی

توسعه صنعت پتروشیمی گامی بلند در راه تحقق اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی منجر به کاهش خام فروشی شود که پیامد آن گام برداشتن در راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نیپنا درباره اهمیت توسعه صنایع پتروشیمی در ایران اظهار کرد: متاسفانه بودجه کشورمان از دوران گذشته به عواید ناشی ازصادرات نفت خام وابسته شده و هرساله حجم زیادی از درآمدهای نفتی وارد بودجه جاری می‌شود که پیامدهای منفی خود را دارد اما اکنون با توجه به شرایط کشورمان باید به سمت تولید محصولات نهایی و کاهش خام فروشی گام برداریم.
وی افزود: ورود منابع نفتی به بودجه برای تامین بخش درآمدی آن است. از این رو، باید با راهکارهایی صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات پتروشیمی را افزایش داد تا منابع حاصل از این مسیر وارد بودجه شود.
میرزایی یکی از محل‌های که باید درآمدهای نفتی در آن هزینه شود را صنایع بزرگ و زیربنایی برشمرد و تصریح کرد: این صنایع پول نفت را مولد می‌کنند و سبب زایش سرمایه می‌شود، چنانچه پول نفت خام را در بودجه جاری هزینه کنیم سرمایه کشور غیرمولد خرج خواهد شد، بنابراین بهترین راه مولد کردن درآمدهای نفتی و کاهش نقش آن در بودجه است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: توسعه صنایع ایجادکننده ارزش افزوده مانند پتروشیمی درچارچوب مشخص، ضمن آنکه از صادرات مواد خام در کشور می‌کاهد عواید بیشتری نصیب کشور می‌کند و سبب ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
وی گفت: حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در همه ابعاد و بخش‌های کشور یک اولویت است، بنابراین بخش‌های که مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند برای تحقق این موضوع اولویت دارند.
۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۵۵