توسعه صنایع پایین دستی با هدف حمایت از کالای ایرانی

توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با توجه به تولید محصولات نهایی درسال حمایت از کالای ایرانی ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: ‌باید تلاش شود تا کالاهایی که ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی دارند در داخل کشور تولید بیشتری داشته باشند و با توجه به امکان تامین نیاز داخل و همچنین صادرات آن توجه لازم به صنایع پایین دستی پتروشیمی معطوف شود.
حمید رضا صالحی، بر ضرورت توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی درسال حمایت از کالای ایرانی تاکید کرد و گفت: صنایع پایین دستی می‌تواند زنجیره کاملی را برای ایجاد اشتغال مولد فراهم کند، همچنین سهم این بخش از صنعت در محصولاتی که درسبد مصرفی خانوارها جای دارد بالاست.
وی با بیان اینکه باید ضرورت توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی را پررنگ کرد، افزود: باید تلاش شود تا کالاهایی که ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی دارند در داخل کشور تولید بیشتری داشته باشند و با توجه به امکان صادرات آن توجه لازم به صنایع پایین دستی پتروشیمی معطوف شود.
صالحی به مزیت نسبی صنعت پتروشیمی برای کشور اشاره و تصریح کرد:‌ در کالاهایی که دارای مزیت است و به ویژه در کالاهایی که متکی به انرژی بوده و مانند صنعت پتروشیمی توان فنی و مهندسی در آن وجود دارد باید توجه ویژه‌ای به تولید انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این مزیت‌ها تولیدات پتروشیمی را به عنوان کالایی رقابتی در بازار جهانی بدل کرده است و می‌تواند سهم مناسبی در بازار خارجی به دست آورد.
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۲۷