دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 10-04-97

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنیبا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون روغن را که در روز یک شنبه مورخ 97/04/10  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۴