دستور جلسه کمیسیون نفت و سواپ مورخ 11-04-97

عضو محترم کمیسیون نفت، سوآپ، ترانزیت و بانکرینگ



با سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون نفت، سوآپ، ترانزیت و بانکرینگ را که در روز دوشنبه مورخ 97/04/11 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.



با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۳:۵۸

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.