دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 24-04-97

عضو محترم کمیسیون قیربا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 97/04/24  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۸