دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 18-06-97

عضو محترم کمیسیون قیربا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 97/06/18  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۴