بررسی وضعیت تولید کنندگان صنعت پتروشیمی

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت تولید کنندگان صنعت پتروشیمی کشورمان با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

متانول
پتروشیمی زاگرس-ظرفیت: ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۷۹،سال بهره برداری: ۱۳۸۵، سهامداران: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۴٫۵%، گروه پتروشیمی تابان فردا %۲۱، سرمایه گذاری صنعتی مروارید %۱۷٫۸، صنعتی شیمی پوشینه %۱۷٫۸، سایر سهامداران %۸٫۹،سرمایه: ۲٫۴۰۰ میلیارد ریالپتروشیمی کاوه-ظرفیت: ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تن،محل: شهرستان دیر – استان بوشهر،سال تأسیس: ۱۳۸۹،سال بهره برداری: ۱۳۹۴پتروشیمی مرجان-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۹۰،سال بهره برداری: ۱۳۹۷،سهامداران: ساتا ۶۷%، تاپیکو %۱۷، پتروشیمی فن آوران %۱۶،سرمایه: ۸۶۰ میلیارد ریال

پتروشیمی دنا-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۸۹،سال بهره برداری: ۱۳۹۹،سهامداران: انرژی سپهر ۱۰۰%،سرمایه: ۹۹۸ میلیارد ریالپتروشیمی سبلان-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۹۰، سال بهره برداری: ۱۳۹۹،سهامداران: انرژی سپهر ۱۰۰%،سرمایه: ۳٫۶۹۸ میلیارد ریال متانول سیراف-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل: شهرستان دیر – استان بوشهر،سال تأسیس: ۱۳۹۲،سال بهره برداری: ۱۳۹۸،سهامداران: انرژی سپهر ۱۰۰%،سرمایه: ۱٫۳۰۰ میلیارد ریال

متانول کیمیای پارس خاورمیانه-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۹۳،سال بهره برداری: ۱۳۹۹، سهامداران: پتروفرهنگ ۸۴%، سایر ۱۶%پتروشیمی آپادانا خلیج فارس-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۹۳،سال بهره برداری: ۱۳۹۹،سهامداران: هلدینگ خلیج فارس ۱۰۰%. پتروشیمی آرمان-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۹۰،سال بهره برداری: ۱۳۹۷٫پتروشیمی دی پلیمر آرین-ظرفیت: ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۹۳،سال بهره برداری: ۱۳۹۹، سهامداران: پتروشیمی باختر ۷۰%، سایر ۳۰%

الفین و متانول بوشهر-ظرفیت: ۱٫۴۸۸٫۰۰۰ تن متانول – ۵۵۴٫۰۰۰ تن اتیلن گلایکول – ۳۸۵٫۰۰۰ تن اتیلن – ۳۰۰٫۰۰۰ تن پلی اتیلن – ۳۰۰٫۰۰۰ تن اسید استیک،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: ۱۳۹۰،سال بهره برداری: ۱۳۹۸،سهامداران: ساتا ۶۰%، پتروشیمی مارون ۴۰%
سرمایه: ۵۳۰ میلیارد ریال.پتروشیمی فن آوران-ظرفیت: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تن متانول – ۱۵۰٫۰۰۰ تن اسید استیک – ۱۴۰٫۰۰۰ تن منواکسیدکربن، محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پتروشیمی،تأسیس: ۱۳۷۷،سال بهره برداری: ۱۳۸۳،سهامداران: تاپیکو ۵۰%، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی %۱۶، گروه پتروشیمی تابان فردا %۱۶، سایر سهامداران %۱۸،سرمایه: ۹۵۰ میلیارد ریال.

پتروشیمی خارک-ظرفیت: ۶۶۰٫۰۰۰ تن متانول – ۱۷۰٫۰۰۰ تن گوگرد– ۱۲۰٫۰۰۰ تن بوتان – ۱۱۵٫۰۰۰ تن پروپان – ۷۰٫۰۰۰ تن پنتان،محل: جزیره خارک. تأسیس: ۱۳۴۵،سهامداران: گروه پتروشیمی تابان فردا %۳۱، تاپیکو ۱۸٫۵%، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی %۱۷، سایر سهامداران ۳۳٫۵%،سرمایه: ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال
۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۶