توسعه صنایع پایین دستی راهبردی برای رشد منابع ارزی کشور

توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی منافع سرشاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد و توسعه این بخش به افزایش منابع ارزی کمک بسزایی خواهد کرد .
مهدی پورقاضی عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک در گفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که صنایع پایین دستی پتروشیمی درآمدزایی وهمچنین اشتغالزایی فراوانی ایجاد می کند،گفت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با توجه به وجود زیر ساخت های مطلوب در بخش بالادست منافع سرشاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد و بدون تردید صنایع تکمیلی افزون بر تامین نیاز داخل می توانند در زمینه ارز آوری برای کشورمان نیز نقش آفرین باشند.

وی افزود: امروزه اشتغال یکی از ارکان توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود و یکی از صنایعی که به افزایش اشتغال در کشور کمک بسزایی می کند صنایع وابسته به پتروشیمی است و باید دولت و مجلس حمایت بیشتری از تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سوی کاهش خام فروشی بردارند تا شاهد تولید و صادرات محصولات نهایی باشیم.

مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر افزود: صنایع پایین دست پتروشیمی جزو صنایعی است که توسعه آن نه تنها بخشی از مشکلات اشتغال کشور را برطرف می کند، بلکه ارزآوری فراوانی نیز برای ما به همراه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در شرایطی که کشور به منابع ارزی نیازمند است، توسعه صنعت پایین دست پتروشیمی به افزایش منابع ارزی کمک بسزایی خواهد کرد و در کل توسعه این صنعت به نفع اقتصاد کشور است.
۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۳۶