حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

سرمایه گذاران طرح های پتروشیمی از حمایت ها و امتیازات ویژه سازمان منطقه آزاد قشم در این جزیره برخوردار خواهند بود.
حمید رضا مومنی مدیرعامل منطقه آزاد قشم در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر نقش پتروشیمی ها در توسعه صنعتی این منطقه اظهار کرد:طرح جامع منطقه آزاد قشم با همکاری یک شرکت ژاپنی در حال نهایی شدن است و فاز نخست آن تکمیل شده و تا 6 ماه آینده امیدواریم فاز دوم نیز نهایی شود.
وی ادامه داد: مشکل تامین خوراک پتروشیمی ها با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت حل شده است و در این مسیر منطقه آزاد قشم نیز در حوزه فعالیت های خود آماده هرگونه همکاری و تعامل در خصوص روند تسهیل احداث طرح های پتروشیمی است.
مومنی با بیان این که سبد سرمایه گذاری در قشم تدوین شده است گفت: سرمایه گذاری در این منطقه امتیازها و مزیت های ویژه ای دارد و به سرمایه گذاران مشورت های لازم را ارائه می کنیم و مقدمات سرمایه گذاری و مجوزها و همچنین کمک به زیر ساخت ها را انجام می دهیم.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم افزود: درزمینه همکاری با شرکت های خارجی فعالیت های مختلفی در دست اقدام است و در حال حاضر با شرکت های فرانسوی(ساخت نیروگاه خورشیدی) ایتالیایی، کره ای( نیروگاه خورشیدی) و چینی همکاری داریم.
وی ادامه داد: شرط اصلی طرح های توسعه ای رعایت استانداردهای زیست محیطی است و قبل از شروع هر طرحی ابتدا باید مجوزهای محیط زیست دریافت شود .
مومنی در زمینه تامین یوتیلیتی در منطقه برای شرکت های پتروشیمی گفت یوتیلیتی متمرکز پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیز منطقه ازاد قشم است اما ما دخالت نمی کنیم و خود شرکت هاباید تصمیم نهایی را بگیرند ، اکنون هزار مگاوات برق و نیز 200 هزار متر مکعب آب تولید می شود و مشکل تامین بخار نیز با توجه به وجود زیر ساخت ها و همچنین سرمایه گذاران قابل تامین خواهد بود.
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۱۱