دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز مورخ 22-07-97

عضو محترم کمیسیون شیمیایی و گازبا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز را که در روز یک شنبه مورخ 97/07/22  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۳۸