صنعت قیر در محاق سیاست های ارزی

صنعت قیر در محاق سیاست های ارزی
صنعت قیر ایران از سال 1382 با آغاز خصوصی سازی هایی که در پالایشگاههای کشور اتفاق افتاد و بعد از آن در سال 1386 با ورود بخش خصوصی واقعی به بازار، فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است ولی اتفاقاتی که در یک سال اخیر افتاده ، شرایط بازار را متفاوت کرده است و نگرانی هایی برای ادامه فعالیت وجود دارد. مسلماً قیر ایران چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت . ایران یکی از عمده تولید کنندگان قیر در دنیاست و سالیانه تقریباً 3 تا 5/3 میلیون تن انواع گریدهای قیر کشور در حال صادر شدن به بازارهای مختلف جهان است که در حقیقت مباحث اقتصادی و سیاسی کشور، بر روی تولیدات و حجم صادرات این محصول تأثیر گذاشته است. گپ قیمتی شدیدی که بین قیمت ایران و قیمت های جهانی این کالا وجود داشته باعث گردیده که بازارهایی برای قیر ایران به وجود آمده یا از بین برود ولی اگر بتوانیم زودتر به یک ثبات تصمیم گیری در مورد بحث های ارزی که هم اکنون بزرگترین مسئله شرکت های صادرکننده عدم شفافیت در مورد سیاست های کلان ارزی کشور است، برسیم، بتوان ثبات نسبی را در بازار ایجاد نماییم. صدور بخشنامه های مختلف، تغییرات بخشنامه ها، عدم اجرای صحیح بعضی از بخشنامه هایی که فقط ابلاغ شده باعث شده که تولیدکننده ها و صادرکننده ها با توجه به تفاوت نوع سهامدارانشان و تفاوت سایز شرکت های تولیدکننده بعضاً درگیر سودهای مقطعی و شاید حتی بعضی از مواقع کاذب شوند و بعضی از شرکت ها هم نگرانی هایی در مورد اجرای بعضی از بخشنامه ها دارند که فقط ابلاغ شده و اجرا نشده است. اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی که مجموعه بسیار قوی از شرکت های تولیدکننده و صادرکننده و حتی بازرگان ها را در کنار هم تجمیع کرده است و همچنین افرادی که در این اتحادیه حضور دارند قطع یقین دانش، تخصص، تجربه و توانمندی های خوبی دارند و می توانند با هم اندیشی و راه حل هایی این صنعت را در این شرایط خاص کمک نمایند به شرط آن که این اعتماد به اتحادیه در نهادهای دولتی مثل بورس کالا ، گمرک، بانک مرکزی و... وجود داشته باشد و از این توان ظرفیتی مشاوره ای این اتحادیه به صورت صحیح استفاده گردد تا سیاست گذاری هایی انجام شود که نه تنها ما را دچار مشکل نکند بلکه کمک بکند برای اینکه بتوانیم در این شرایط اقتصادی خاص، به کشور از نظر درآمد ارزی حاصل از صادرات،کمک نماییم. به هر حال قیر ایران هیچ وقت کالای تحریمی نبوده و هنوز هم نیست و بعید است که در سیاست گذاری های بین المللی، قیر ایران را یک کالای تحریمی در نظر بگیرند
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۸