مشکلات کنونی هیدروکربنی ها

مشکلات کنونی هیدروکربنی ها
اعلا صادقی – پتروایمن پارس آسیا

از جمله مشکلات مربوط به تولید و صادرات فرآورده های هیدروکربن می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
جرائم فوق العاده سنگین و خارج از عرف ماده 16 گمرکی که به تشخیص کارگروه فنی تعیین ماهیت صورت گرفته و تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است و به نظر میرسد بسیار سخت گیرانه اتخاذ شده است . از طرفی حذف خوش نامی ها و ازدیاد واحدهای تولیدی و پیوستن واحدهای تولیدی روغنی و تینری و ... به جرگه صادرکنندگان هیدروکربن ها، کمبود مواد اولیه و تعیین مساوی خوراک در بورس کالا و انرژی بدون درنظر گرفتن ظرفیت پروانه بهره برداری و آمار صادرات سالهای پیشین هر واحد تولیدی نیز از مشکلات این صنعت می توان برشمرد .
شیوه قیمت گذاری بورس کالا و انرژی نیز از جمله اعتراضات این بخش می باشد که بر اساس قیمت پایه ثانویه و بعد از رقابت در مورد قیمت های اولیه شکل می گیرد و گاهی اوقات منجر به افزایش تا 40 درصدی قیمت ها به تناوب روزهای عرضه در ماه می گردد .
همچنین هزینه های هنگفت آزمایشگاهها و قیمت گذاری نرخ میعانات گازی بدون هیچ گونه استدلال منطقی در رابطه با نرخ های جهانی و نرخ تسعیر ارز از موضوعات و معضلات مورد توجه در هیدروکربن ها است .
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۳