معرفی ترمینال و بندر فراسکو در عسلویه

معرفی ترمینال و بندر فراسکو در عسلویه
رامین مراتی – مدیرعامل شرکت فراسکو

بندر فراسکو در عسلویه به عنوان اولین بندر تخصصی فرآوردههای نفتی با سرمایهگذاری بخش غیر دولتی ایران و بدون استفاده از هر گونه تسهیلات بانکی، احداث شده است. این بندر واقع در غرب منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در راستای اهداف برنامههای توسعه کشور، پاسخ به نیازهای صنعت نفت و در جهت گسترش زیرساختهای بنادر تخصصی نفتی ایجاد شده و در حال توسعه است. بندر تخصصی نفتی فراسکو، به دلیل نزدیکی به شبکه بزرگراهی (فاصله چند متری) و فاصله ایمن از فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی، بهعنوان تنها بندر نفتی منطقه در حال ارائه خدمات ترمینالی و بندری میباشد.
مرآتی مدیرعامل این ترمینال در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی ادامه داد : ما در طراحی و نگارش طرح جامع احداث و توسعه ترمینال و بندر فراسکو در عسلویه موضوعاتی چون ایجاد بندر تخصصی نفتی با امکانات مطلوب جهت ارائه خدمات ترانزیت، صادرات تولیدات نفتی و پتروشیمی منطقه ویژه پارس و تولیدات مواد نفتی پالایشگاههای کوچک و بزرگ داخلی، ارائه خدمات دریایی، بانکرینگ، ارائه خدمات تعمیراتی به فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی، ایجاد زنجیره ارزش بین بنادر نفتی ایران و حوزه خلیج فارس را پیشبینی و مد نظر قرار دادهایم.
با توجه به اتمام فاز اول آن در سال 1394 با احداث مخازن مناسب جهت ذخیرهسازی برخی فرآوردههای نفتی و اسکلههای عمیق با درفت بالا و سایر تأسیسات منصوبه و موقعیت مناسب بندر، تا کنون مواردی نیز چون صادرات حدود سه میلیون تن نفت کوره تولیدی پالایشگاههای داخلی از طریق حمل کامیونی، حدود سیصد هزار تن مواد پتروشیمی و یکصد هزار تن ترانزیت مواد نفتی انجام شده است . همه اینها در حالی است که در فاز اول و در بخش دریا ظرفیت سالانه 5 میلیون تن پیش بینی شده، ساخته و در حال بهره برداری است.
عضو کمیسیون سواپ، ترانزیت و بانکرینگ اتحادیه اوپکس در خصوص دیگر تجهیزات بندر فراسکو افزود : بندر فراسکو بهجز احداث و بهره برداری از بزرگترین اسکله نفتی ایران، بزرگترین ترمینال پذیرش و تخلیه کامیونی ایران را نیز احداث و به بهره برداری رسانده است.42 ایستگاه تخلیه شامل سه ترمینال مجزا برای فرآوردههای سنگین با 30 ایستگاه تخلیه و یک ترمینال ضد انفجار مخصوص فرآوردههای نفتی سبک با 12 ایستگاه مجموعاً ظرفیت پذیرش و تخلیه روزانه 850 دستگاه تانکر حمل فرآوردههای نفتی را داراست. در ترمینال فراسکو تاکنون بیش از 125 هزار تانکر مواد نفتی و پتروشیمی، پذیرش و تخلیه شدهاند.
معتقدیم افزایش ظرفیت مخازن کنار بنادر نفتی و توسعه اسکلههای عمیق و بین المللی برای ایران بسیار ضروری است. لذا امکانات بندری جدید الاحداثی مانند بندر تخصصی نفتی فراسکو در عسلویه را با ساخت و بهره برداری از عمیقترین اسکلههای نفتی بنادر ایران فراهم کرده ایم بطور نمونه، اسکله شماره دو این بندر با LOA معادل 324 متر و ظرفیت بارگیری کشتیهای 100 هزار تنی، بزرگترین اسکله نفتی ایران در مقایسه با سایر بنادر نفتی بزرگ سواحل جنوبی کشور از قبیل بندر ماهشهر، بندر امام خمینی، بندر عباس که دارای اسکلههای جنب موج شکن و داخل حوضچه آرامش هستند، به شمار می رود .
مرآتی در خصوص گسترش ظرفیت های ذخیره سازی و بندری کشور گفت : قطعاً ظرفیتهای ذخیره سازی و بندری کشور باید گسترش یابد، اما با همین امکانات فعلی و موجود و با مدیریت مناسب، بندر فراسکو غیر از پاسخگویی به صادرات سالانه 55 میلیون تنی فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران، ظرفیت 4 میلیون تن ترانزیت سالانه مواد نفتی از کشورهای غربی، شمال و شمال شرقی ایران را فراهم نموده است .
در این آمارها صادرات نفت خام و میعانات که عمدتاً از طریق اسکلههای T-Jetty در جزیره خارک و اسکلههای شناور (SPM) در عسلویه صادر میشوند، لحاظ نشده و فقط به حجم صادرات فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی پرداخته شده است.
مدیرعامل بزرگترین بندر نفتی بخش غیر دولتی کشور در پایان افزود : در حال حاضر تأسیسات بندری را ساختهایم که شامل موج شکن به طول 1450 متر و حوضچه آرامش به مساحت 52 هکتار، بزرگترین اسکله نفتی بنادر سواحل جنوبی ایران به طول 324 متر و ظرفیت 100 هزار تن و اسکله دیگری به طول 214 متر و ظرفیت 30 هزار تنی می باشد. ظرفیت فعلی سالانه بندر، 5 میلیون تن است که با تکمیل طرح توسعه بندر و ایجاد 6 پست اسکله دیگر (مجموعاً 8 پست اسکله عمیق) به ظرفیت 18 میلیون تن خواهیم رسید. در صورت نیل به این اهداف، بندر فراسکو بزرگترین بندر تخصصی فرآوردههای نفتی کشور خواهد شد.
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶