اهدای تندیس سیمین مدیریت دانش به شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تندیس سیمین جایزه مدیریت دانش در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه از سوی آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اهدا شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس ، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش( KM4D) با رویکرد توسعه توسط انجمن مدیریت ایران با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش در دانشگاه خاتم برگزار شد. در حاشیه این کنفرانس به سازمانهایی که به دستاوردهای چشم گیری در حوزه مدیریت دانش دست یافته‌اند شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق به دریافت تندیس سیمین اولین جایزه مدیریت دانش شد.
زهرا فیضی رییس کل پژوهش و توسعه منابع انسانی و مدیر دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی این جایزه را دریافت کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سطح صنعت نفت در عرصه مدیریت دانش پیشرو است.
شایان ذکر است شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هفتمین و هشتمین جایزه بین‌المللی مدیریت دانش که در حاشیه دو دوره کنفرانس مدیریت دانش در سالهای ۹۴ و ۹۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده بود موفق به دریافت تندیس برنز و تندیس سیمین به همراه گواهینامه بالندگی شده است.
بر اساس این گزارش ، مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و رییس انجمن مدیریت ایران به عنوان اولین سخنران کنفرانس در مورد مدیریت دانش زیربنای رهبری و توسعه سازمانی گفت: مدیریتی مفید است که دانش محور باشد و در روند تکاملی سازمان ها به سوی سازمان های دانشی از مرحله انقلاب اطلاعات گذر کردیم و در مرحله انقلاب دانشی هستیم. بنابراین در اداره یک واحد تولیدی یا بانکی ضرورت بکارگیری مدیریت دانش دیده می شود که اهداف آن در دو سطح استراتژیک و عملیاتی تعریف می‌شوند. که در سطح استراتژیک، تبدیل و نگهداری سازمان بر مبنای مدیریت دانش و همچنین ایجاد فرهنگ و سیاست های لازم در این زمینه باید انجام شود و در سطح عملیاتی با توجه به هدف ها نحوه شناسایی، استفاده توزیع، کاربرد و نگهداری دانش، مشخص و برنامه‌های لازم تدوین کردن است.
همچنین بهرام جلوداری ارزیاب ارشد مدیریت دانش در سخنان خود تحت عنوان نقش مدیریت دانش در توسعه گفت: مدیریت دانش شش مولفه دارد که شامل ارتباط افراد در جهت هم افزایی، یادگیری از تجارب، بهبود دسترسی به مستندات، حفظ دانش، خلق بهترین تجارب و درنهایت نوآوری است. از طرفی رشد یک مولفه کمی و توسعه یک مولفه کیفی است و نباید فراموش شود که مدیریت اداره کردن نیست بلکه یک علم است.
آندریس برندر رییس انجمن مدیریت دانش اتریش نیز مدل KM4D مدیریت دانش و نقش آن در توسعه سازمان ها را تشریح کرد. در ادامه در پنل تخصصی دو موضوع «ارایه تجربه پیاده سازی مدیریت دانش» و « انقلاب صنعتی چهارم و نقش رهبری در بنگاه های دانش بنیان و ارزش آفرین» مطرح شد.
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۹
نیپنا |