دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 20-08-97

عضو محترم کمیسیون قیربا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 97/08/20  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
 


با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۱۸