دستورالعمل نحوه خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 314836/97 مورخ 97/09/08 اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص "دستورالعمل نحوه خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز" جهت استحضار ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۵