مصوبات یکصد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 11580/43/ص مورخ 97/10/09 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "مصوبات یکصد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 97/06/19" جهت استحضار ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۵۴