نامه سازمان خصوصی سازی با موضوع بنگاه های قابل واگذاری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 16455/97/الف ت مورخ 97/10/09 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منضم به نامه سازمان خصوصی سازی در خصوص عرضه بنگاه های قابل واگذاری جهت استحضار ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۳