موضوع های قابل طرح در سومین جلسه راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال 97

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 11533/43/ص مورخ 97/10/08 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص موضوع های قابل طرح در سومین جلسه راهبری دبیرخانه شورای عالی استاندارد در سال 97 جهت استحضار و اعلام نظر ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۱۸