برگزاری دوره های آموزشی اتاق بازرگانی تهران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر ارسالی موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری دوره های آموزشی آن اتاق تا پایان سال جاری جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۱۱