ابلاغیه ماده 4 اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 19484/97/الف ت مورخ 97/11/28 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص ماده 4 اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۳۲