تشکیل کارگروه اقدام ویژه اتاق ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 21022/2/10/د مورخ 97/11/30 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تشکیل کارگروه اقدام ویژه آن اتاق جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۳۷