حمایت اتحادیه از کاندیدهای انتخاب اتاق بازرگانی تهران


قابل‌توجه اعضاء محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران


با سلام؛
احتراماً، نظر به اهمیت انتخابات هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی تهران و لزوم مشارکت همکاران معتمد و کارشناس اتحادیه در این انتخابات، طبق تأیید هیئت‌مدیره محترم اتحادیه، بدینوسیله اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران حمایت خود را از کاندیداتوری اعضاء خود اعلام می‌دارد:
1-دکتر حمید حسینی، کد انتخاباتی: 164
2-دکتر مهدی شریفی نیک‌نفس، کد انتخاباتی: 196
3-مهندس محمدحسن دیده‌ور، کد انتخاباتی: 453
4-مهندس غلامرضا امیر شقاقی، کد انتخاباتی: 423
امید است، حضور کارشناسان برجسته این اتحادیه در یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، به رشد و توسعه بیشتر تولید و صادرات بخش خصوصی واقعی بینجامد.
ضمناً از کلیه اعضای محترم اتحادیه درخواست می گردد، حضوری فعال در انتخابات داشته باشند.


با تقدیم احترام
روابط عمومی اتحادیه

۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۴۹