برگزاری نشست تجاری بررسی فرصت های همکاری دو جانبه ایران و بلغارستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 20226/97/ت الف مورخ 97/12/07 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری "نشست تجاری بررسی فرصت های همکاری دو جانبه ایران و بلغارستان" در روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۲۲