صدور احکام رسمی برای نمایندگان اتحادیه جهت حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
با پیگیری‌های بعمل آمده از سوی اتحادیه و موافقت و مساعدت سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند، اعضاء محترم از تاریخ 97/10/06 به مدت یکسال می‌توانند، از حضور نمایندگان رسمی اتحادیه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده نمایند.
در این خصوص ضرورت دارد، اعضاء محترم به هنگام ارائه اعتراض و ارسال پرونده‌های مالیاتی به هیئت‌های حل اختلاف دارایی درخواست رسمی خود را مبنی بر حضور نمایندگان اتحادیه در جلسه‌های هیئت‌های موصوف را به سازمان‌های امور مالیاتی ارائه نمایند.

نمایندگان رسمی اتحادیه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شهر و استان تهران
 جناب آقای احمد صرامی فروشانی
 جناب آقای سید سعید آقایی راد
 جناب آقای شهرام عبدوس
 جناب آقای علی‌اصغر محجوب
 جناب آقای احمد ابوترابی گاه
 جناب آقای علی چرمچی
 جناب آقای حسن تاجیک خاوه
 جناب آقای حسین محی‌الدین
 جناب آقای سعید رفیعی فر
 جناب آقای رضا فخاری
 جناب آقای مرتضی کوهنورد

 

باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۴۱