*یادآوری مهم* دریافت اطلاعات شرکت های ایرانی برای بانک اطلاعاتی دایرکتوری اعضاء اتاق ایران با بیش از 36 هزار عضو

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
پیرو نامه شماره 20925/1397 مورخ 97/10/17 و بر اساس پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال تصویرنامه شماره 11736/43/ص مورخ 97/10/12 معاون محترم تشکل های اتاق مذکور در خصوص دریافت اطلاعات شرکت های ایرانی برای بانک اطلاعاتی دایرکتوری اعضاء اتاق ایران با بیش از 36 هزار عضو جهت استحضار ارسال می شود. خواهشمند است، با توجه به اهمیت موضوع همکاری لازم با آن اتاق معمول گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۴۷