ابلاغیه گمرک در خصوص راهکارهای مقابله با تحریم

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1513724/97 مورخ 97/12/07 معاون محترم فنی و امور گمرکی وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغیه راهکارهای مقابله با تحریم جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰