محاسبه نرخ وکیوم باتوم (خوراک مورد نیاز واحدهای قیر سازی)

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 559057-1/10 مورخ 97/11/30 مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت در خصوص محاسبه نرخ وکیوم باتوم (خوراک مورد نیاز واحدهای قیر سازی) جهت استحضار ارسال می شود.با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۵۴