نظرخواهی از فعالان و صاحبنظران تولید و خدمات کشور در خصوص تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی سال 98

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14511/43/ص مورخ 97/12/11 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر نظرخواهی از فعالان و صاحبنظران تولید و خدمات کشور در خصوص تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی سال 98 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸