فراخوان سمینار اسناد حمل و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادیUCP 600

 

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً حسب نامه واصله ،کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در نظر دارد سمیناری را تحت عنوان" اسناد حمل و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600" برگزار نماید.

-           سخنرانان: آقایان محمود رستم افشار، محمد صالح ذوقی، دکتر نادر مظلومی، ملک رضا ملک پور

-           زمان: چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه 1389 ساعت 8:30 الی 12:30

-           محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره 254، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبقه هشتم، سالن اجتماعات

-           ارتباط با دبیرخانه: تلفن 88306127   فاکس: 88308330    ای میل: ICCIran@ icc-iran.com

اعضاء محترم آشنا به مسائل اینکوترمز و اسناد در صورت تمایل می توانند برای نام نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ 000/600 ریال برای اعضای کمیته ایرانی و 000/800 ریال برای غیر اعضا) را حداکثر تا تاریخ یک شنبه 5 اردیبهشت ماه 1389 به شماره حساب 1550050092 کد شناسه 03/8901 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد 5/6325) به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در سایت کمیته ایرانی (www. Icc-iran.com) بخش سمینارهای آموزشی در دسترس می باشد.

در صورت حضور در سمینار فوق، خواهشمند است مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمائید.

 

با احترام

دبیرخانه اتحادیه

 

مسئول پی گیری: مختاری

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰