مشکلات بیمه ای پیمانکاران برای اجرای پروژه های خارج از کشور

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 14733/43/ص مورخ 97/12/15 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص مشکلات بیمه ای پیمانکاران برای اجرای پروژه های خارج از کشور جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۹