حضور هیئت تجاری کشور سوریه به میزبانی اتاق تعاون ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 20812/97/الف ت مورخ 97/12/18 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص حضور هیئت تجاری کشور سوریه به میزبانی اتاق تعاون ایران در روز دوشنبه مورخ 97/12/20 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۰۹