اصلاح بخشنامه شماره 96/100/41015 سازمان توسعه تجارت ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 14946/43/ص مورخ 97/12/19 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 96/100/41015 مورخ 97/06/28 سازمان توسعه تجارت ایران جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۴۱