سامانه بازار جهانی ملل متحد

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14940/43/ص مورخ 97/12/19 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص معرفی سامانه بازار جهانی ملل متحد جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۴۶