بهبود و افزایش تولید در کرنج آغاجاری

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از بهبود و افزایش تولید و فرآورش واحد بهره‌برداری کرنج با اجرای طرح اصلاحیه در مخازن این واحد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ابراهیم پیرامون گفت: تا پیش از انجام اصلاحیه، دو مخزن در واحد بهره‌برداری کرنج برای فرآورش نفت مرحله چهارم و ذخیره‌سازی نفت شیرین و یک مخزن گاززدا برای فرآورش نفت نمکی استفاده می‌شد که در زمان تعمیرات اساسی و ضروری در مخزن گاززدا، یا اشکال در کارایی آن، مشکلات فرآورشی و کاهش تولید در واحد یادشده رابه دنبال داشت.

وی افزود: با اجرای این اصلاحیه مخزن شماره ۲ نفت شیرین به عنوان مخزن دو کاره برای فرآورش و ذخیره‌سازی نفت نمکی هنگام تعمیرات اساسی مخزن گاززدا استفاده می‌شود که این موضوع، به بهبود فرآورش و جلوگیری از کاهش تولید نفت نمکی میان‌های کرنج، پارسی و پرنج به میزان روزانه ۱۱۰ هزار بشکه نفت، ۸۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۴ هزار بشکه میعانات گازی می‌انجامد.

پیرامون به دیگر مزایای اجرای این طرح پرداخت و اظهار کرد: در صورت بروز مشکلات عملیاتی مانند نشت از خطوط یا مخازن یا تعمیرات اساسی مخازن بهره‌برداری، می‌توان از مخزن گاززدا به عنوان مخزن بهره‌برداری استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری با اشاره به اینکه سود و صرفه حاصله از اجرای طرح اصلاحیه یادشده بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال در سال است، گفت: با اجرای اصلاحیه اتصال خط نفت خروجی مخزن گاززدا به توربوپمپ‌های بهره‌برداری، ضمن بهبود فرآورش، منتج به نبود کاهش تولید نفت شیرین، گاز و میعانات گازی به ترتیب به میزان روازنه ۹۰ هزار بشکه، ۶۷ میلیون فوت مکعب و ۳ هزار و ۶۰۰ بشکه از میدان‌های کرنج، پارسی و پرنج حداقل به مدت 10 روز می‌شود.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۱۳
شانا |