لزوم ارائه جزئیات کامل جهت شکایت از شرکت های هندی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 15242/43/ص مورخ 97/12/26 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر لزوم ارائه توضیحات و جزئیات کامل در خصوص شکایت از شرکت های هندی جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۵۶