هزینه های محلی عملیات کانتینری سال 1398

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3846/97/3000/ص مورخ 97/12/26 دبیرکل محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص هزینه های محلی عملیات کانتینری سال 1398 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲