برنامه زمان بندی برگزاری جلسات کمیسیون شیمیایی و گاز در سال 1398

اعضاء محترم کمیسیون شیمیایی و گاز
 

با سلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون شیمیایی و گاز در سال 1398 ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۲۳