برنامه زمان بندی برگزاری جلسات کمیسیون پتروشیمی در سال 1398

اعضاء محترم کمیسیون پتروشیمی


با سلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون پتروشیمی در سال 1398 ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۲۷