برنامه زمان بندی برگزاری جلسات کمیسیون قیر در سال 1398

اعضاء محترم کمیسیون قیر


با سلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون قیر در سال 1398 ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸