برنامه زمان بندی برگزاری جلسات کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ در سال 1398

اعضاء محترم کمیسیون نفت، سوآپ، ترانزیت و بانکرینگ


با سلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ در سال 1398 ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱