گزارش نحوه انتخاب بیمه‌گر و شرایط قرارداد بیمه تکمیلی درمان اتحادیه در سال 1400

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید، قرارداد بیمه تکمیلی درمان اعضاء اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با شرکت بیمه ملت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد. به دستور هیئت مدیره اتحادیه مقرر شد، انتخاب بیمه‌گر برای بیمه تکمیلی درمان در سال جاری به مناقصه گذاشته شود؛ لذا شرایط مورد نظر اتحادیه برای شرکت در این مناقصه در قالب یک آگهی به صورت رسمی و عمومی در روزنامه ابرار اقتصادی در فروردین ماه سال جاری منتشر گردید. متعاقباً پیشنهادهایی از سوی ۱۹ شرکت بیمه و نمایندگی های آنها در پاکت های در بسته تا تاریخ 1400/01/25 به دبیرخانه تحویل داده شد.
پیشنهادهای مذکور در جلسه ای با حضور جناب آقایان هاشمی (رئیس هیئت مدیره)، گلچین (نایب رئیس هیئت مدیره)، فخاری و سرکار خانم سعیدی (عضو هیئت مدیره) و آقای اسلامی (بازرس) پس از گشایش پاکت ها به همراه کلیه مزایای ارائه شده در آنها (اعم از نرخ پیشنهادی، تعداد بیمارستان های تحت قرارداد، خدمات آنلاین تکمیلی درمان و تسهیلات دیگر) بررسی شد. در نهایت با در نظر گرفتن جمیع جهات و با نظر موافق تمام حاضران در جلسه، پیشنهاد "شرکت بیمه البرز به نمایندگی آقای حمیدرضا امانی فر" به عنوان بیمه گر تکمیلی درمان اتحادیه از تاریخ 1400/02/15 الی 1401/02/15 با لحـاظ افـزایش سطح تعهـدات و تفاوت نرخ قابل ملاحظـه حق بیمـه نسبت به سایر پیشنهـادهای ارسالی انتخـاب گردید. به پیوست جدول سطوح تعهدات بیمه و خدماتی تکمیلی درمان قرارداد بیمه اتحادیه جهت مزید استحضار ایفاد می گردد.

مزایای پیشنهاد ارائه شده از سوی شرکت بیمه البرز به نمایندگی آقای امانی فر:
• قیمت بیمه تکمیلی درمان برای هر یک از اعضاء با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 1/193/550 ریال در هر ماه
• لحاظ فرانشیز ۱۰ درصد برای کلیه سطوح تعهداتی
• پرداخت خسارت پاراکلینیکی ظرف 48 ساعت کاری پس از تحویل مدارک
• پرداخت خسارت بیمارستانی ظرف 15 روز کاری پس از تحویل مدارک
• یکسان بودن نرخ حق بیمه برای همه رده های سنی اعم از همسر و فرزندان کارکنان اناث و والدین اعم از تحت تکفل و غیر تحت تکفل

 

باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۵۹