برنامه های سال 98 ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، ضوابط اجرایی کالاهای اساسی و کالاهای سلامت محور اتاق ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1293/43/ص مورخ 98/02/15 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست اعلام نظر در خصوص "برنامه های سال 98 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" و "ضوابط اجرایی کالاهای اساسی" و "ضوابط اجرایی کالاهای سلامت محور" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۴۳