نظام چند نرخی ارز، مانع از رشد صادرات

نظام چند نرخی ارز، مانع از رشد صادرات

محسن قمصری، مدیر سابق امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اوپکس اظهار کرد: هم اکنون صادرات فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی انجام می شود اما اگر بخواهیم چالش ها را لیست کنیم، مهم ترین آن مسئله بانکی است. به دلیل این که بانک های داخلی از صادرکنندگان حمایت نمی کنند و همین موضوع باعث می شود که ریسک نقل و انتقال پول برای صادرکننده بالا برود.
مسئله دیگراین است که شرکت های داخلی به جای این که به دنبال منافع ملی باشند، منافع شرکتی را در نظر می گیرند و دچار رقابت های ناسالم می شوند. این رقابت های ناسالم در نهایت دامنگیر منافع ملی می شود.
قمصری به عدم برندسازی شرکت های ایرانی در بازار جهانی فرآورده های نفت و گاز اشاره کرده و گفت: موضوع دیگر این است که شرکت های داخلی عمدتا نقش واسطه را دارند و محصول را از شرکت نفت می گیرند و دست به دست، به یک شرکت خارجی می فروشند اما خود به شرکت های مصرف کننده خارجی فروش ندارند. این موضوع مانع از رشد آنها می شود و به همین دلیل است که پس از یک دهه فعالیت آنها، برند ایرانی در حوزه فرآورده های نفتی دنیا دیده نمی شود.
این کارشناس بازارهای نفت و گاز در اشاره به نقش دولت برای حل مشکل صادرات نیز گفت: کاری که در حال حاضر دولت می تواند انجام دهد تا صادرات به راحتی انجام شود، ثبات قوانین کشور است تا بتوانند زیرساخت های صادراتی را تهیه و تدوین کنند. همچنین باید به سیستم چند نرخی ارز توجه داشت که به عنوان یکی از آفت های صادرات، مانع از رشد صادرات می شود.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶