بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 21427 مورخ 98/02/11 وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بخشنامه "بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۰۲