لیست کالاهای ممنوعه برای ورود به کشور عراق

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2024/98/الف ت مورخ 98/02/18 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخصوص "لیست کالاهای ممنوعه برای ورود به کشور عراق" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۲۵