برگزاری سومین نشست همکاری های استانی ایران و روسیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2025/98/الف ت مورخ 98/02/18 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری "سومین نشست همکاری های استانی ایران و روسیه" مورخ 98/03/27 جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۹