تقویم نمایشگاهی سال 2019 کشور غنا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4553/430/98 مورخ 98/02/21 سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص "تقویم نمایشگاهی سال 2019 کشور غنا" جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷